Over Down2Earth

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Met bevlogen idealisme en een realistische en goed geïnformeerde kijk op een bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding kan Down2Earth mensen inspireren en bewust maken.

Door een uitgebreide netwerk van personen en organisaties versterkt Down2Earth effectieve samenwerkingen. Down2earth boekt resultaten door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid uit te lokken bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen en aan te zetten tot positieve en effectieve acties.

Down2Earth gáát voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door consumenten te motiveren om de grond gezond te eten en door de boeren concreet te ondersteunen. En voor de overal opkomende stadslandbouw initiatieven die het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije wormen en nuttige bacteriën, dichtbij de burger in beeld brengen.

Om haar doelen na te streven werkt Down2Earth aan praktische activiteiten. Deze zijn gericht op burgers / consumenten en boeren die bijdragen aan het weer vruchtbaar maken van onze aarde.

HelpHumus is onze eerste campagne om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren de mogelijkheid te geven hun bodems te verbeteren. Want een betere bodem produceert gezonder voedsel.

Ook zijn we actief met kennisontwikkeling door het organiseren van bijeenkomsten en congressen over bodem gerelateerde onderwerpen. Daarbij richten we ons op nieuwe kennis en inzichten die worden opgedaan dicht bij de praktijk van de humus vriendelijke landbouw. Ook hebben we een educatief lesprogramma voor lagere scholen ontwikkeld: ‘Bodemschatten, ontdek de geheimen van de bodem’.

Een derde activiteit is het bevorderen van gezonde landbouwbodems met technieken die minder verdichting geven. Veel boeren snappen dat je beter niet met je zware machines kunt rijden waar je de planten wil laten groeien. In Nederland en de rest van de wereld wordt daarom op steeds meer akkers met vaste rijpaden voor de machines gewerkt. Als je altijd over dezelfde rijsporen rijdt en niet waar platen moeten groeien en regenwormen aan het werk zijn, dan kan de grond tussen de sporen levendig en vruchtbaar worden. In heel Europa zijn inmiddels ruim vijfhonderd boerderijen waar deze methodes gebruikt worden. Vaak wordt voor deze methode de Engelse term “Controlled Traffic Farming” gebruikt, afgekort als CTF.

Met onze activiteiten willen we mensen mobiliseren en verder bouwen aan gezond land. Wij willen laten zien dat bodemopbouwende, humusvriendelijke landbouw te realiseren is.


HET TEAM

Henk Tolman wil de functie van voorzitter vervullen. Henk is een Wageningse ingenieur, jaren geleden afgestudeerd in Dierwetenschappen. Na diverse functies in onderzoek en bedrijfsleven nu werkzaam als general manager in de zuivelindustrie. Henk is al jaren geïnteresseerd in en betrokken bij de biologisch-dynamische landbouw. Hij ziet de aandacht voor het belang van de bodemvruchtbaarheid groeien en ziet mogelijkheden om vanuit de Stichting bij te dragen aan deze ontwikkeling.
Jan Brink is afgestudeerd als Agrarisch Econoom aan Universiteit van Wageningen. Jan groeide op op een akkerbouwbedrijf in Dronten. Na jaren bedrijfseconomisch advies te hebben gegeven aan onder andere boeren, is hij nu zelfstandig Ondernemerscoach en Bedrijfsadviseur. Jan is sterk geïnteresseerd in landbouw en innovatie en kan een mooie rol spelen als penningmeester van Down2Earth.
Jordy Stokhof de Jong is een bezorgde en bewuste consument. Hij is afgestudeerd in de landschapsarchitectuur en geïnteresseerd in ontwerp opgaves en innovaties met voedselproductie als thema. Daarbij vraag hij om meer aandacht voor de bodem in het ontwerpproces. Jordy beheert voor Stichting Down2Earth de websites en ondersteunt bij het organiseren van evenementen.
Klarien Klingen is freelance boerin. Ze draagt graag bij aan verandering door vernieuwende oplossingen te belichten. Dit doet zij door boeren, burgers en jongeren te verbinden en te mobiliseren voor nieuwe landbouw, bijvoorbeeld via Toekomstboeren en Stichting Down2Earth. Maar zeker ook door buiten op het land en in de stal zelf te werken aan nieuwe landbouw.
Erik Prins is in Wageningen met diverse vormen van duurzame landbouw aan het werk geweest. Hij is een specialist in het bouwen van innovatieve projecten en organiseren van inspirerende samenwerkingen. Erik is projectleider voor Down2Earth.
Onze Kernpunten
Een gezonde vruchtbare bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was.
Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.
Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.
Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigen plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Met bevlogen idealisme en een realistische en goed geïnformeerde kijk op een bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding kan Down2Earth mensen inspireren en bewust maken.

Door een uitgebreide netwerk van personen en organisaties versterkt Down2Earth effectieve samenwerkingen. Down2earth boekt resultaten door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid uit te lokken bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen en aan te zetten tot positieve en effectieve acties.

Down2Earth gáát voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door consumenten te motiveren om de grond gezond te eten en door de boeren concreet te ondersteunen. En voor de overal opkomende stadslandbouw initiatieven die het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije wormen en nuttige bacteriën, dichtbij de burger in beeld brengen.

Om haar doelen na te streven werkt Down2Earth aan praktische activiteiten. Deze zijn gericht op burgers / consumenten en boeren die bijdragen aan het weer vruchtbaar maken van onze aarde.

HelpHumus is onze eerste campagne om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren de mogelijkheid te geven hun bodems te verbeteren. Want een betere bodem produceert gezonder voedsel.

Ook zijn we actief met kennisontwikkeling door het organiseren van bijeenkomsten en congressen over bodem gerelateerde onderwerpen. Daarbij richten we ons op nieuwe kennis en inzichten die worden opgedaan dicht bij de praktijk van de humus vriendelijke landbouw. Ook hebben we een educatief lesprogramma voor lagere scholen ontwikkeld: ‘Bodemschatten, ontdek de geheimen van de bodem’.

Een derde activiteit is het bevorderen van gezonde landbouwbodems met technieken die minder verdichting geven. Veel boeren snappen dat je beter niet met je zware machines kunt rijden waar je de planten wil laten groeien. In Nederland en de rest van de wereld wordt daarom op steeds meer akkers met vaste rijpaden voor de machines gewerkt. Als je altijd over dezelfde rijsporen rijdt en niet waar platen moeten groeien en regenwormen aan het werk zijn, dan kan de grond tussen de sporen levendig en vruchtbaar worden. In heel Europa zijn inmiddels ruim vijfhonderd boerderijen waar deze methodes gebruikt worden. Vaak wordt voor deze methode de Engelse term “Controlled Traffic Farming” gebruikt, afgekort als CTF.

Met onze activiteiten willen we mensen mobiliseren en verder bouwen aan gezond land. Wij willen laten zien dat bodemopbouwende, humusvriendelijke landbouw te realiseren is.


HET TEAM

Henk Tolman wil de functie van voorzitter vervullen. Henk is een Wageningse ingenieur, jaren geleden afgestudeerd in Dierwetenschappen. Na diverse functies in onderzoek en bedrijfsleven nu werkzaam als general manager in de zuivelindustrie. Henk is al jaren geïnteresseerd in en betrokken bij de biologisch-dynamische landbouw. Hij ziet de aandacht voor het belang van de bodemvruchtbaarheid groeien en ziet mogelijkheden om vanuit de Stichting bij te dragen aan deze ontwikkeling.
Jan Brink is afgestudeerd als Agrarisch Econoom aan Universiteit van Wageningen. Jan groeide op op een akkerbouwbedrijf in Dronten. Na jaren bedrijfseconomisch advies te hebben gegeven aan onder andere boeren, is hij nu zelfstandig Ondernemerscoach en Bedrijfsadviseur. Jan is sterk geïnteresseerd in landbouw en innovatie en kan een mooie rol spelen als penningmeester van Down2Earth.
Jordy Stokhof de Jong is een bezorgde en bewuste consument. Hij is afgestudeerd in de landschapsarchitectuur en geïnteresseerd in ontwerp opgaves en innovaties met voedselproductie als thema. Daarbij vraag hij om meer aandacht voor de bodem in het ontwerpproces. Jordy beheert voor Stichting Down2Earth de websites en ondersteunt bij het organiseren van evenementen.
Klarien Klingen is freelance boerin. Ze draagt graag bij aan verandering door vernieuwende oplossingen te belichten. Dit doet zij door boeren, burgers en jongeren te verbinden en te mobiliseren voor nieuwe landbouw, bijvoorbeeld via Toekomstboeren en Stichting Down2Earth. Maar zeker ook door buiten op het land en in de stal zelf te werken aan nieuwe landbouw.
Erik Prins is in Wageningen met diverse vormen van duurzame landbouw aan het werk geweest. Hij is een specialist in het bouwen van innovatieve projecten en organiseren van inspirerende samenwerkingen. Erik is projectleider voor Down2Earth.
Onze Kernpunten
Een gezonde vruchtbare bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was.
Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.
Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.
Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigen plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.

Publicaties

 

PUBLICATIES 

Bodem Politici gevoelig voor belofte CO2-neutrale landbouw

Een verslag van de verschillende oplossingen voor CO2 neutrale landbouw tijdens het Down2Earth symposium.

Pieter Geluk | 13 oktober 2016 | Foodlog

 

Klimaatreddende bodem optie voor de landbouw

Een verslag van de discussie over koolstofopslag gericht bodembeheer tijdens het Down2Earth symposium.

Jorg Tönjes | 11 oktober 2016 | Akkerwijzer

 

 

CO2-neutraal is niet genoeg op Down2Earth symposium

Een verslag van het Down2Earth symposium.

Pieter Geluk | 11 oktober 2016 | Biojournaal

 

Presentaties Down2Earth symposium

Op 10 oktober 2016 zijn bijna 70 mensen samengekomen op de Zonnehoeve in Zeewolde. Down2Earth wil iedereen bedanken, samen hebben we het symposium; “Op naar een CO2-neutrale landbouw!” tot een succes gemaakt.

De presentaties van de sprekers:

Presentatie Jan Diek van Mansvelt

Presentatie Jan Willem Erisman

Presentatie Anton Nigten

Presentatie Lijbert Brussaard (De presentatie tijdens het symposium was gebaseerd op Brussaards afscheidsrede. Dit is de volledige presentatie)

 

Help humus de bodem in – Pleidooi om CO2 in vruchtbare landbouwgronden te binden
Het Humus-pleidooi van Down2Earth is op 2 april door Rascha Wisse in Den Haag ingebracht bij de Vrijzinnige Partij, deelnemer aan het Alternatief Regeerakkoord.

Rascha Wisse | 2 april 2016 | Vrijzinnige Partij

Pleidooi snapshot

 

Verdienmodel Bayer heeft plagen nodig

Ingezonden brief van Jan Diek van Mansvelt als reactie op een artikel over de “noodzaak van gewasbescherming”.

Jan Diek van Mansvelt | 22 januari 2016 | Financieel Dagblad

Financieel dagblad snapshot

 

Landbouw is de meest destructieve industrie van deze planeet
Impressie van het Down2Earth-symposium op vrijdag 4 december in Wageningen: niet alleen confronterend, maar ook pijnlijk opbouwend.

Pieter Geluk | 23 december 2015 | Foodlog

foodlog snapshot

 

Ook zorgen voor humus in de bodem
Marjolein Hanegraaf van het Nutriënten Management Instituut (NMI) in Wageningen legt uit wat humus is en welke onderzoeken naar humus in de bodem er worden gedaan door de Wageningen UR. Tot slot roept ze lezers op mee te doen met de actie Help Humus.

Marianne Heselmans | 17 december 2015 | Kennislink

kennislink snapshot2

 

De levende bodem centraal op Down2Earth-symposium
“Toegepaste gewasconcepten: zijn planten werkelijk lui?” was de intrigerende titel van het door de stichting Down2Earth georganiseerde symposium dat op vrijdag 4 december in Wageningen gehouden is.

Pieter Geluk | 7 december 2015 | Biojournaal

 

Eet de grond gezond!
In het decembernummer van het Islamitisch magazine Al Nisa, een interview met Jan Diek van Mansvelt over een Koran-compatibele omgang met de aarde.

Elma Kronemeijer | december 2015 | Al Nisa

 

Eet de bodem gezond!
In het herfstnummer van Lekker Vegetarisch – kwartaalblad van de Vegetariërsbond – is Jan Diek van Mansvelt geïnterviewd over de bijdrage van een gezonde bodem aan onze voedselkwaliteit.

Floris de Graad | herfst 2015 | Lekker Vegetarisch

Lekker Vegetarisch snapshot

 

We moeten de grond gezond eten!
In een interview met het moslim opinieblad De Stem van de Ummah maakt Jan Diek van Mansvelt duidelijk hoe groene initiatieven in de moslimwereld en Down2Earth elkaar kunnen versterken.

Henny A.J. Kreeft | 23 augustus 2015 | De Stem van de Ummah

Stem van de Ummaha snapshot

 

Gezonde grond
Oproep voor de actie Help Humus in Mindstyle magazine Happinez

29 augustus 2015 | Happinez

happinez snapshot

 

De bodem: weten, eten en geweten
Het vakblad Bodem wijdt drie pagina’s aan de actie Help Humus – eet de grond gezond.

Jan Diek van Mansvelt en Pieter Geluk | 4 augustus 2015 | Tijdschrift Bodem

tijdschrift bodem snapshot

 

Paus steunt bio-landbouw
Naar aanleiding van de Laudato Si’ van paus Franciscus legt Jan Diek van Mansvelt de bodemproblematiek in Nederland uit en hoe wij daar iets aan kunnen doen.

Jan Diek van Mansvelt | 17 juli 2015 | Katholiek Nieuwsblad

Katholiek Nieuwsblad snapshot

 

Je darmen, de bodem van je gezondheid
Een verslag van het festival ‘Jouw Bodem, Mijn Bodem’. Tijdens dit festival heeft werd het belang van een gezonde grond voor de eigen gezondheid uitgelegd via de Humus video.

Rineke Dijkinga | 07 juli 2015 | rinekedijkinga.nl

rinekedijkinga_nl snapshot

 

Zo zorg je zélf goed voor de bodem
Fransjan de Waard in One World Magazine van 6 juli 2015 over het Jaar van de bodem, geschreven vanuit Down2Earth met een oproep om de petitie te tekenen.

Fransjan de Waard | 06 juli 2015 | oneworld.nl

oneworld snapshot

 

Ballade van het bodemleven
Down2Earth voorzitter Jan Diek van Mansvelt verteld over het belang van humus in de bodem en over het doel van de campagne.

Liesbeth Sluiter | 20 april 2015 | downtoearthmagazine.nl

downtoearthmagazine_nl snapshot