Ploegen op de wind geselecteerd voor verdere uitwerking

Het project “Ploegen op de wind” (Ploughing on Wind) is door Interreg NWE uitgenodigd om verder uit te werken. Samen met de internationale partners moeten de plannen nu in veel meer detail uitgewerkt worden. We zijn uitgenodigd om op 28 februari naar Lille te komen om daar van het Interreg secretariaat te leren wat we allemaal moeten doen in de verdere uitwerking van ons project. Uiterlijk begin juni 2019 moet het dossier ingediend zijn. Dit zal door een comité van vertegenwoordigers van alle NWE landen beoordeeld worden en als alles goed gaat horen we eind september dat we de financiering krijgen.

Voor nu betekent het heel veel werk aan de winkel, maar als het lukt, kunnen we vier jaar lang flink aan de weg timmeren om de bodem te verbeteren.

Ploegen op de wind

Samen met partijen uit Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, heeft Down2Earth het initiatief genomen om een project te formuleren om een duurzaam gebruik van de bodem te stimuleren. We hebben een projectvoorstel ingediend voor mede-financiering door het Interreg NWE programma.

In het project willen we aantonen dat het technisch haalbaar is om de bodemsparende controlled traffic farming methode toe te passen met gebruik van hernieuwbare energie. Het idee is om op demonstratiebedrijven met wind en/of zonenergie waterstof te produceren. Deze waterstof wordt vervolgens gebruikt als brandstof voor een tractor die met behulp van GPS heel nauwkeurig over het veld kan rijden. Hierdoor wordt het grootste deel van de bodem nooit meer vastgereden door de banden van de tractor. Humus en het bodemleven krijgen daardoor de kans om zich te herstellen en wordt de bodem weer gezond gemaakt.

Succesvol Down2Earth symposium

Op 10 oktober 2016 zijn bijna 70 mensen samengekomen op de Zonnehoeve in Zeewolde. Down2Earth wil iedereen bedanken, samen hebben we het symposium; “Op naar een CO2-neutrale landbouw!” tot een succes gemaakt.

De presentaties van de sprekers:

Presentatie Jan Diek van Mansvelt

Presentatie Jan Willem Erisman

Presentatie Anton Nigten

Presentatie Lijbert Brussaard (De presentatie tijdens het symposium was gebaseerd op Brussaards afscheidsrede. Dit is de volledige presentatie)