Over Down2Earth

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Down2Earth is een samenwerking van burgers en boeren die verontrust zijn over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond en die door hun voedsel- en andere keuzes de bodemvruchtbaarheid in Nederland wil verbeteren.

Met bevlogen idealisme en een realistische en goed geïnformeerde kijk op een bodemvruchtbaarheid en gezonde voeding kan Down2Earth mensen inspireren en bewust maken.

Door een uitgebreide netwerk van personen en organisaties versterkt Down2Earth effectieve samenwerkingen. Down2earth boekt resultaten door op basis van wederzijds respect bezinning op bodemvruchtbaarheid uit te lokken bij gesprekspartners uit de gehele voedselketen en aan te zetten tot positieve en effectieve acties.

Down2Earth gáát voor boeren die betere bodems produceren voor hun opvolgers, door consumenten te motiveren om de grond gezond te eten en door de boeren concreet te ondersteunen. En voor de overal opkomende stadslandbouw initiatieven die het belang van gezonde, humusrijke gronden, met blije wormen en nuttige bacteriën, dichtbij de burger in beeld brengen.

Om haar doelen na te streven werkt Down2Earth aan praktische activiteiten. Deze zijn gericht op burgers / consumenten en boeren die bijdragen aan het weer vruchtbaar maken van onze aarde.

HelpHumus is onze eerste campagne om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren de mogelijkheid te geven hun bodems te verbeteren. Want een betere bodem produceert gezonder voedsel.

Ook zijn we actief met kennisontwikkeling door het organiseren van bijeenkomsten en congressen over bodem gerelateerde onderwerpen. Daarbij richten we ons op nieuwe kennis en inzichten die worden opgedaan dicht bij de praktijk van de humus vriendelijke landbouw. Ook hebben we een educatief lesprogramma voor lagere scholen ontwikkeld: ‘Bodemschatten, ontdek de geheimen van de bodem’.

Een derde activiteit is het bevorderen van gezonde landbouwbodems met technieken die minder verdichting geven. Veel boeren snappen dat je beter niet met je zware machines kunt rijden waar je de planten wil laten groeien. In Nederland en de rest van de wereld wordt daarom op steeds meer akkers met vaste rijpaden voor de machines gewerkt. Als je altijd over dezelfde rijsporen rijdt en niet waar platen moeten groeien en regenwormen aan het werk zijn, dan kan de grond tussen de sporen levendig en vruchtbaar worden. In heel Europa zijn inmiddels ruim vijfhonderd boerderijen waar deze methodes gebruikt worden. Vaak wordt voor deze methode de Engelse term “Controlled Traffic Farming” gebruikt, afgekort als CTF.

Met onze activiteiten willen we mensen mobiliseren en verder bouwen aan gezond land. Wij willen laten zien dat bodemopbouwende, humusvriendelijke landbouw te realiseren is.

HET TEAM

Henk Tolman wil de functie van voorzitter vervullen. Henk is een Wageningse ingenieur, jaren geleden afgestudeerd in Dierwetenschappen. Na diverse functies in onderzoek en bedrijfsleven nu werkzaam als general manager in de zuivelindustrie. Henk is al jaren geïnteresseerd in en betrokken bij de biologisch-dynamische landbouw. Hij ziet de aandacht voor het belang van de bodemvruchtbaarheid groeien en ziet mogelijkheden om vanuit de Stichting bij te dragen aan deze ontwikkeling.
Jan Brink is afgestudeerd als grarisch Econoom aan Universiteit van Wageningen. Jan groeide op op een akkerbouwbedrijf in Dronten. Na jaren bedrijfseconomisch advies te hebben gegeven aan onder andere boeren, is hij nu zelfstandig Ondernemerscoach en Bedrijfsadviseur. Jan is sterk geïnteresseerd in landbouw en innovatie en kan een mooie rol spelen als penningmeester van Down2Earth.
Jordy Stokhof de Jong is een bezorgde en bewuste consument. Hij is afgestudeerd in de landschapsarchitectuur en geïnteresseerd in ontwerp opgaves en innovaties met voedselproductie als thema. Daarbij vraag hij om meer aandacht voor de bodem in het ontwerpproces. Jordy beheert voor Stichting Down2Earth de websites en ondersteunt bij het organiseren van evenementen.
Klarien Klingen is freelance boerin. Ze draagt graag bij aan verandering door vernieuwende oplossingen te belichten. Dit doet zij door boeren, burgers en jongeren te verbinden en te mobiliseren voor nieuwe landbouw, bijvoorbeeld via Toekomstboeren en Stichting Down2Earth. Maar zeker ook door buiten op het land en in de stal zelf te werken aan nieuwe landbouw.
Erik Prins is in Wageningen met diverse vormen van duurzame landbouw aan het werk geweest. Hij is een specialist in het bouwen van innovatieve projecten en organiseren van inspirerende samenwerkingen. Erik is projectleider voor Down2Earth.

Onze Kernpunten

Een gezonde vruchtbare bodem is de basis voor ons bestaan. Kringlooplandbouw, met passende grondbewerkings-, vruchtwisselings-, beweidings- en bemestingsregimes, maakt de bodem vruchtbaarder dan hij was.
Duurzaam vruchtbare bodems leveren ziektevrije gewassen die voldoende gezond voedsel leveren. Zulke bodems en gewassen leveren vervolgens ook gezonde dieren, zowel landbouwhuisdieren als ecosysteemdieren, ook in bodem en landschap.
Zulke bodems zijn rijk aan humussoorten en soorten bodemleven, met veel meso- en micro-organismen. Zij verteren vlot gewas- en wortelresten, houden mineralen en water vast en voorkomen uitspoeling. Zo produceert een gezonde landbouw gezond voedsel.
Als de landbouw in die zin gezond is, met een vruchtbare bodem onder een divers agro-ecosysteem, gedijen daarin ook kruiden, struiken en bomen, elk op hun eigen plaats en met een eigen specifieke bijdrage aan het ecosysteem.