Actief aan de bodem

Help Humus

HelpHumus is onze eerste campagne om consumenten te motiveren hun koopgedrag aan te passen, om daarmee boeren de mogelijkheid te geven hun bodems te verbeteren. Want een betere bodem produceert gezonder voedsel. Ga snel naar www.helphumus.nu.

Vruchtbare bodemkennis

In 2014 organiseerde we een congres over bodem en de praktijk van de humus vriendelijke landbouw. Zie Publicaties.

In 2016 organiseerde we het symposium; “Op naar een CO2-neutrale landbouw!”. Zie Publicaties.

Voor 2019 werken we aan een congres over Gezondheid en Mineralen.

HUMUS IN HET ONDERWIJS

Down2Earth heeft een educatief lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8: ‘Bodemschatten, ontdek de geheimen van de bodem’.

We hopen met het programma ‘Bodemschatten’ kinderen te enthousiasmeren voor wat er allemaal in de bodem gebeurt en wat ze zelf kunnen doen voor een gezonde bodem. Op een speelse en aantrekkelijke wijze met goed onderbouwde informatie gaan ze op zoek naar ‘bodemschatten’!

Het programma bestaat uit een binnenles door een bodemexpert bij jullie uit de buurt en een docentenhandleiding om binnen en buiten aan de slag te gaan. Inmiddels hebben al 675 leerlingen meegedaan aan ons programma. Meer informatie en reservering kan via: info@down2earth.nu.

soileducatinforkids

 

Bodemsparende technieken

Een derde activiteit is het bevorderen van gezonde landbouwbodems met technieken die minder verdichting geven. Veel boeren snappen dat je beter niet met je zware machines kunt rijden waar je de planten wil laten groeien. In Nederland en de rest van de wereld wordt daarom op steeds meer akkers met vaste rijpaden voor de machines gewerkt. Met behulp van een GPS wordt altijd op dezelfde rijsporen gereden, zodat de grond tussen de sporen levendig en vruchtbaar kan worden. In heel Europa zijn inmiddels ruim vijfhonderd boerderijen waar deze methode gebruikt wordt. Vaak wordt voor deze methode de Engelse term “Controlled Traffic Farming” gebruikt, afgekort als CTF. 

Samen met een groot aantal partijen werken we aan voorstel om CTF technieken te combineren met wind- en zonne-energie. Dubbel duurzaam dus! Onze aanvraag voor financiering is op dit moment in behandeling. Eind september 2019 krijgen we te horen of ons project gefinancierd gaat worden.