Humus in het onderwijs

HUMUS IN HET ONDERWIJS

Down2Earth heeft een educatief lesprogramma ontwikkeld: ‘Bodemschatten, ontdek de geheimen van de bodem’.

Onder de naam ‘Help Humus – Soil Education for Kids’ bieden we dit programma aan basisscholen aan voor leerlingen uit groep 7 en 8. We hopen met het programma ‘Bodemschatten’ kinderen te enthousiasmeren voor wat er allemaal in de bodem gebeurt en wat we zelf kunnen doen voor een gezonde bodem. We doen dat op een speelse en aantrekkelijke wijze met goed onderbouwde informatie – we gaan op zoek naar ‘bodemschatten’!

Het programma bestaat uit een binnenles door een bodemexpert bij jullie uit de buurt en een docentenhandleiding om binnen en buiten aan de slag te gaan. Inmiddels hebben al 675 leerlingen meegedaan aan ons programma. Meer informatie en reservering kan via: info@down2earth.nu.

soileducatinforkids