Onze ANBI status

Stichting Down2Earth heeft als doel om de samenleving bewust te maken van het fundamentele belang van vormen van bodembeheer en landgebruik die uitgaan van een levende bodem, die gericht is op gezondheid en die het produceren van gezonde voeding mogelijk maken en daarmee aan een gezonde samenleven bijdragen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze ambitieuze doelstelling werken we uit in concrete acties. We zijn daarmee gestart in 2013. In ons strategisch plan kunt u hier meer over lezen. Download strategisch plan

Het bestuur van Stichting Down2Earth bestaat naast voorzitter Jan Diek van Mansvelt dr.sc. en penningmeester ir. Paul W.M. van Ham uit een aantal kerngroepleden. Bestuursleden van Stichting Down2Earth ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden van de stichting.

Stichting Down2Earth is geregistreerd onder:
KvK: 577 94 588
RSIN/fiscaal nummer: 8527.39.084
Bankrekening nummer: NL 45 TRIO 0197 6373 10

De financiële situatie van Stichting Down2Earth is samengevat in een overzicht. Download financieel overzicht 2013 en 2014

Stichting Down2Earth is te bereiken via: helphumus@down2earth.nu